Хижи

УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

Печат

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

Заявки за резервации за хижите Македония, Бодрост и Еколенд , бихте могли да направите на имейл ajgidik@abv.bg

За семейни посещения и малки групи резервации се приемат и на съответните телефони номера:

Хижа Македония : +359889077228, +359898564977 и +359887890988

Хижа Бодрост и Еколенд: +359889077322, +359898564977 и +359887890988

При наличност на свободни места резервацията се предплаща предварително на 100% в брой или по банков път в български лева, по следната банкова сметка:

Банковa сметкa:

Банка Интернешънъл Асет Банк АД Благоевград

IBAN: BG22IABG74581001240100

BIC:IABGBGSF

Иван Големеев

С извършването на резервация , се счита, че клиентът е запознат и приема условията за анулиране на резервацията.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИ

Анулиране на резервация се приема единствено на имейл ajgidik@abv.bg , като можете да направите и уведомление на съответните телефонни номера.

2.1. При анулиране на потвърдена и платена резервация до 14 (четиринадесет) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка.

2.2. При анулиране на резервацията при по-малко от 14 (четиринадесет) дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на 50% от общата платена сума.

2.3. При анулиране на резервацията в срок по-кратък от 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.4. ТД Айгидик си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от нас причини, като в този слуай се задължава да предостави нова дата или при желания на клиента възтанови цялата предплатена сума.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
• Настаняване: всеки ден след 18:00 ч.
• Освобождаване на стаите до 09:00 ч.

4. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

  • Банков превод
  • В брой