Подпочвените води вече не рушат хижа Македония

Месец септември 2009г. може би ще остане почти толкова важен период в историята на жижа Македония, колкото и месец юни, 1933г., когато започва нейното изграждане.

На 20.09.2009г след продължил близо три седмици тежък труд и “борба” с труднодостъпността на хижата, завърши изграждането на модерна дренажна система, изключително важна за предотвратяване на струтването на хижата.

Ентусиазмът на първите строители за съжаление бавно се стопява и десетки години хората ползват подслона на Македония, но почти нищо не правят за нея. В това време,преминаващи през каменната зидария води,започват постепенно да рушат основите на сградата.

По времето на социализма са направени опити да се укрепи хижата, като се изгражда частична дренажна сиситема, която обаче в стила на обичайните за онова време инженерни попарадокси е изградена така, че още повече е ускорява негативното влияние на подпочвените води. Явно, за да не се събори една пристройка от 12м/кв е изградена бетонна стена почти перпендикулярно на сградата, която не само няма никакъв полезен ефект, но започва да създава и изкуствено завиряване около основите и. А липстаста на камъни, филц и пясък са причина за бързото задръстване на дренажните тръби и допълнително задържане на водата. В последните години често през пролетта от вратата на мазето започваше дори да си тече река с ниво 20-30 см.

Спасението за запазването до наши дни на хижа Македония, се оказва единствено здравата и широка повече от 50см зидария.

Но според мнението на специалисти, имайки предвид множеството пукнати по стените на цялата хижа, рушащите се камъни, огромните процепи и размествания в основите на зидарията, хижата едва ли би могла да устои на разрушителното влияние на водата още няколко години.

Именно за това, въпреки трудностите, поради невъзможността да се използва специализирана техника и тежкият терен, изграждането на дренажно съоръжение беше приоритетна задача в ремонта на хижата.

По проект на инж. Делев около сградата в “Г”-образна форма се направиха изкопи на метър под основите и. Върху иззиданата с тухли стена беше поставена модерна високотехнологична изолация. Дренажни тръби с обща дължина повече от 100 метра бяха засипани с редуващи се пластове от едри и дребни камъни и пясък, чиято обща кубатура надвишава 90м/куб. Около постройката се направиха три дренажни отвода, които са обслужваеми и изградени по всички норми за едно ефективно съоръжение.

Кликнете върху снимката, за да я уголемите
Кликнете върху снимката, за да я уголемите
Кликнете върху снимката, за да я уголемите
Кликнете върху снимката, за да я уголемите
Кликнете върху снимката, за да я уголемите
Кликнете върху снимката, за да я уголемите
Кликнете върху снимката, за да я уголемите
Кликнете върху снимката, за да я уголемите
Кликнете върху снимката, за да я уголемите

Необичайните за сезона студове, постоянните валежи и мъгли и тежкият терен, превърнаха пренасянето на тоновете инертни материали до хижата и изграждането на дренажа, в изключително изпитание за хората.

Основен двигател бе духа на калените в планината мъже и осъзната необходимост да запазим хижа Македония. Голяма беше помощта и на осъдените на обществено полезен труд мъже, предварително мотивирани от заклетата планинарка Яна Данчева,инспектор в пробационната служба в Благоевград. Изненадващо със самоотвержен труд в един от етапите на работата се включиха и група млади благоевградчани, студенти в различни крайща на планетата.

Най-важната задача, която новото ръководство си беше поставило е изпълнена .

Сега “Перлата на Югозападна Рила” е защитена от подпочвената водна стихия и ще продължи да подслонява любители на планината и занапред.