Едно от най-любимите кътчета за подслон в Югозападна Рила

ТД АЙГИДИК възвръща блясъка на х. Македония

Туристическо дружество Айгидик- Благоевград е Сдружение с обществено полезна дейност

Основна цел на сдружението е да съхранява, обогатява и развива традициите на българското туристическо движение и да подпомага социалната политика на държавата и обществото в областта на отдиха, социалния туризъм и спорта.
Дружеството се управлява от Общо събрание, Управителен съвет и Инспекторат.

Върховен орган на управление е Общото събрание, което се състои от всички редовни членове на дружеството.

Член на ТД” Айгидик” може да стане всеки български гражданин без значение на възраст и местожителсвто, който обича туризма и желае да се ползва от дейността на дружеството.

Дружеството и клубовете към него са отворени за нови членове по всяко време. Необходимо е единствено всеки желаещ да подаде заявление за членство до Управителния съвет и да плати годишния членски внос, определен от Общото събрание.

На всеки нов член се издава членска карта с марка от БТС за платен членски внос за съответната година.

Всички редовни членове на дружеството се ползват с преференции и отстъпки в цените в туристически хижи, спални, домове, музеи и туристически забележителности.

 

Свържете се с нас

За контакт

    ТД АЙГИДИК

    Дружеството се управлява от Общо събрание, Управителен съвет и Инспекторат
    BulgarianCzechEnglishGermanGreekRussian